MONTAŻ

Firma PATER dysponuje doświadczonym zespołem montażowym. Zostaliśmy przeszkoleni  w zakresie montażu warstwowego przez firmę illbruck oraz firmę SFS Intec. W sytuacjach montażu bardzo dużych przeszkleń stosujemy zaawansowaną technikę z wykorzystaniem systemów pneumatyki Viavac. Takie umiejętnoś ci to obok dobrej jakości okien najważniejszy  element inwestycji naszego Klienta. Źle wykonany montaż zepsuje każdą inwestycję bez względu na jakość wmontowywanych okien i drzwi. Mając świadomość najwyższej jakości usług montażowych oferujemy naszym Klientom bezpłatną obsługę serwisową w okresie od 12 do 24 miesięcy (w zależności od producenta)

PODSTAWOWY MONTAŻ OKIEN

Pierwszym etapem jest wypoziomowanie ramy okna. Trzeba zwrócić uwagę na prawidłowy odstęp pomiędzy ramą a murem.  Po odpowiednim wypoziomowaniu ramy blokowana jest klinami. Do mocowania okien w murze stosuje się ocynkowane kotwy ścienne lub śruby. Przestrzeń pomiędzy ramą a ścianą wypełniane są pianką poliuretanową. Po pozbyciu się nadmiernej ilości pianki oraz po położeniu tynku należy usunąć z ram folię ochronną.

TRÓJWARSTWOWY MONTAŻ OKIEN

Przy montażu trójwarstwowym oprócz kotew i pianki poliuretaowej stosowanej w montażu podstawowym dodane są dodatkowe warstwy spełniające poszczególne role. Pianka jest uzupełniona o warstwy zabezpieczające połączenie okien lub drzwi z murem.  Warstwa wewnętrzna ma zabezpieczyć przed napływem wewnętrznego ciepłego i wilgotnego powietrza do spoiny, gdzie na skutek ochłodzenia para ulega wykropleniu. Warstwa zewnętrzna natomiast musi być elastyczna i paroprzepuszczalna aby przejąć różną rozszerzalność termiczną przylegających materiałów oraz umożliwić odparowanie wody która mogła dostać się do wnętrza połączenia. System trójwarstwowy wykonywany jest na bazie technik trento Insbruck.

CIEPŁY MONTAŻ OKIEN

Montaż ciepły polega na wysunięciu ramy okna w warstwę ocieplenia. Dzięki temu znacznie ograniczone zostają straty ciepła jakie powstają poprzez styk ramy z murem.  Montaż wykonuje się za pomocą konsoli bocznych i dolnych (system SFS i Knelsen) lub systemów montażu  MOVO firmy illbruck. W montażu przewieszonym stosuje się paroizolację wewnętrzną. Montaż ten dedykowany jest dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego.